Gazi Mağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Yeni binasına taşınmıştır. GMTGB, 2005 Yılından bu yana Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan binada hizmet vermekteydi.

ÖZETLE G.M.T.G.B.

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi(GMTGB), K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi’nde 2005 yılı başında kabul edilen 2/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası uyarınca K.K.T.C.’de kurulan ilk teknoloji geliştirme bölgesidir. Bölgenin kurucu ortakları, Doğu Akdeniz Üniversitesi(%70), Lefke Avrupa Üniversitesi(%15) ve Kıbrıs Türk Sanayi Odasıdır(%15). Bölgeye ait Teknopark binası, T. C. Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti’nin sağladığı maddi kaynaklarla, yaklaşık 3 milyon dolarlık bir yatırım yapılarak, Doğu Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi yanında Gazimağusa Organize Sanayi Bölgesi girişinde inşa edilmiş ve 2005 yılı Kasım ayı içerisinde törenle hizmete girmiştir.

Projenin Başlangıcı

K.K.T.C.’de bir Teknopark kurulması ile ilgili ilk çalışmalar, 1999 yılında Sayın Büyükelçi Ertuğrul Apakan’ın girişimleri sonucunda Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde bir çekirdek Teknoloji Geliştirme Merkezi (DAÜ-TEKMER) kurulması ile başlamıştır. Bu merkez, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinin sağladığı maddi destek ile, DAÜ’de 8 öğretim üyesinin ürüne dönüşebilecek toplam 80 bin ABD doları tutarında 8 teknolojik projesini desteklemiş ve bu projelerden çeşitli ürünler ve uluslararası yayınlar çıkmıştır. Daha sonra 2003 yılından başlayarak, K.K.T.C’de kurulmuş olan beş üniversitenin tümünün ve Kıbrıs Türk Sanayi Odasının katılımı ve T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğinin desteği ile, bir Teknopark kurulması için Kurucu Heyet oluşturulmuş, bu heyetin çalışmaları sonucunda, Türkiye’deki Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’ndan esinlenerek, bir Yasa Tasarısı hazırlanmış ve Tasarı K.K.T.C. Cumhuriyet Meclisi’nde 2005 yılı başında kabul edilerek yasalaşmıştır. Bu aşamada çeşitli nedenlerle Yakın Doğu, Uluslararası Kıbrıs ve Girne Amerikan Üniversiteleri Kurucu Heyetten ayrılmışlardır.

Bölgenin Amacı

Bölgenin önde gelen amacı, K.K.T.C. Yükseköğretim Kurumları ile sanayiciler ve girişimciler arasında işbirliği ortamını hazırlayarak, teknolojik bilgi üretmek, yeni ürünler ve üretim yöntemleri geliştirmek, ürün kalite veya standardını yükseltmek, verimliliği artırmak, üretim maliyetlerini düşürmek, teknoloji kullanmayı özendirmek, teknolojik bilgiyi ticarileştirmek, bu alandaki araştırmacılar ve girişimcilere olanak sağlamak ve K.K.T.C. ekonomisine uluslararası alanda rekabet gücü kazandıracak teknolojik alt yapıyı sağlamaktır.

Bölgenin Vizyonu

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda bölgesel ekonomiye önemli katkılarda bulunmak, K.K.T.C. Üniversitelerinden mezun olan genç elemanlara kaliteli iş olanakları sağlamak ve küresel ölçekte öncü teknolojiler yaratılan bir teknoloji bölgesi olmaktır.

Bölgenin Misyonu

K.K.T.C.’de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ürün ve üretim teknolojilerinin geliştirilmesini desteklemek, K.K.T.C. üniversitelerinde yapılan araştırmaları ve geliştirilen teknolojileri yenilikçi girişimcilerle buluşturmak, yeni ürün ve teknolojilerin filizlenmesi için gerekli altyapıyı sağlamak, yerli ve yabancı işletmelerin üniversitelerdeki bilimsel ve teknik bilgi birikiminden en iyi biçimde yararlanmasını sağlamak ve Bölgede geliştirilen teknolojilerin Dünya pazarında uygun alıcılar bulmasına yardımcı olmaktır.

GMTGB'de YER ALMANIN GETİRİLERİ

GMTGB'de yer alacak şirketlerin yararlanabileceği teşvikler 02/2005 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası'nda verilmektedir.

Teknoloji geliştirme bölgesi yasası

Başvuru Formu

Servisimiz

Özel yazılım Geliştirme

Web, mobil ve masaüstü için tam devirli geliştirme hizmetleri sunuyoruz.

Mobil Uygulama Geliştirme Hizmetleri

IOS, Android, WP uygulamaları, mobil arka uçlar geliştiririz, entegrasyon ve bakım sağlarız.

Web Portalları

Müşteriler, ortaklar, satıcılar ve topluluk üyeleri ile e-işbirliğini yönlendiren hizmetler.

Network Security

ağınız için dinamik web izleme çözümleri ve güvenlik yönetimi sistemleri sağlayabiliriz.

Network Cabling

Anlayışlı bilgisayar uzmanlarına ihtiyaç duyarsanız, iletişim kurmaktan çekinmeyin..

Destek

Ürünlerimiz için tam destek sağlıyoruz.

Yönetim Yapısı

Gazimağusa Teknoloji Bölgesi, 2/2005 sayılı Yasa uyarınca, ortakların 2006 yılı Ocak ayında kurduğu, kar amacı gütmeyen bir Yönetici Şirket tarafından yönetilmektedir. Yönetici Şirkette Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin %70, Lefke Avrupa Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın %15’er hisseleri bulunmaktadır. Ancak bu kuruluşlar henüz Sermaye paylarını ödememişlerdir. Şirketin 2006-2008 dönemi Yönetim Kurulu’nda DAÜ dört, Kıbrıs Türk Sanayi Odası iki ve Lefke Avrupa Üniversitesi bir üyeyle temsil edilmekte, ancak herhangi bir konuda karar alınması için en az beş üyenin olumlu oyu gerekmektedir. Yılda bir kez toplanan Şirket Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu üyeleri, ortak üniversitelerin rektörleri ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın başkanı yer almaktadır. Genel Kurulda en büyük ortak olan Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü görüşülen bir konuda tek başına çoğunluğu sağlayamamakta, başka bir ortağın, veya en az iki Yönetim Kurulu üyesinin desteğine gereksinim duymaktadır. Yönetici Şirket, Bölgede gerekli alt ve üst yapının oluşturulmasından, Bölge için gerekli her türlü hizmetlerin yürütülmesinden, Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci taleplerinin değerlendirilmesinden ve uygun bulunanlara yer tahsisi yapılmasından, Bölgede görev alacak AR-GE personelinin istihdamından, Bölgenin yürürlükte olan mevzuata ve amacına uygun olarak yönetilip işletilmesinden ve Üretici Şirketlerin, girişimcilerin ve üçüncü şahısların buna aykırı davranışlarının önlenmesinden sorumludur.

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Şirketleri

500+

Memnun Müşteriler

60+

Satılan Ürün

30+

Aktif Şirketler

13+

Hizmet Yılları

Çalışanlarımızla Tanışın

Gazimağusa Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Üyeleri

Necdet İCİL

Yön. Kurulu Başkanı

necdeticil@gmail.com

Prof. Dr. Işık AYBAY

DAÜ Temsilcisi

isik.aybay@emu.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa TÜMER

DAÜ Temsilcisi

mustafa.tümer@emu.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa Rıza

DAÜ Temsilcisi

mustafa.riza@emu.edu.tr

Atilla BULANCAK

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Temsilcisi

atilla.bulancak@gmail.com

Sultan TACYILDIZ

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Temsilcisi

sultan.tacyildiz@gmail.com